Anette Axelsson

Föreläsare, coach, inspiratör och mentor

https://www.sverigestalare.se/talare/anette-axelsson

”Allt blir bra till slut, är det inte bra så är det inte slutet”

"Ingenting är ont, som sker i samförstånd med naturen"
”Ingenting är ont, om det sker i samförstånd med naturen”
Jag håller föredrag , coachar chefer och andra anställda, inspirerar till nytänkande och funkar som mentor till enskilda.
Varför behövs jag då? Jo för i dag så har den psykiska ohälsan, stressen och konflikterna på våra arbetsplatser ökat och fler behöver någon utomstående som bidrar med tex nytänkande.
Missbruket har gått ned i åldrarna, våra behandlingshem fungerar inte, fler unga människor mördas varje år och ofta pga av narkotika relaterade orsaker som skulder eller konkurrens eller att ha ”golat”. Hur missbruksvården kan se ut för att nå bra resultat är något jag också bidrar med genom föreläsningar eller genom att komma till er som coach eller mentor.

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

 • Otrivsam arbetsplats…

  16 juli, 2019 av

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Att medla mellan chefer och anställda

  10 september, 2019 av

  konflikter uppstår oftast vid omorganisationer eller vid för hög arbetsbelastning, men även personkonflikter och besvärliga kollegor , är något jag ofta får jobba med. När jag kommer in på arbetsplatsen har det oftast gått så långt att både chefer och medarbetare längtar efter en förändring. Ibland stöter jag på motstånd från vissa medarbetare och även… Läs mer

 • Bli en bättre medarbetare och se till att trivas på jobbet!

  3 september, 2019 av

  Så bidrar du till din egen arbetsglädje: Hitta dina värderingarFör att du ska kunna trivas på din arbetsplats måste du först och främst fundera över om dina personliga värderingar stämmer överens med företagets värderingar. Känner du att organisationen inte delar dina värderingar för vad som är rätt och fel och vad som gör en bra… Läs mer

Visa alla inlägg